Çevreye ve ekolojiye verilen tahribatın boyutlarının artmasıyla ilk kez “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu” tarafından geliştirilen “sürdürülebilirlik” kavramı, bugün birçok şirketin kurumsal stratejisinde önemli rol oynamaktadır. Ekonomik kalkınma ve gelişme fikriyle, gelecek kuşaklara bırakılacak doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik bir adım olarak atılan sürdürülebilirlik kavramı, toplumda bireysel değişim yaratmanın yanı sıra iş dünyasının geleceğini de büyük ölçüde şekillendirmiştir.

Türkiye’de sürdürülebilir iş modeline hızla geçiş yapan firmalar arasında yer alan Bürotime, her yıl ihracat pazarlarını genişleterek ve üretim kapasitesini arttırarak yerel ekonominin gelişimine katkı sağlamakta ve toplumda da sürdürülebilir gelecek algısının yerleşmesi için faaliyet göstermektedir.

Bürotime’ın benimsediği sürdürülebilirlik anlayışının temel ilkesi; yenilikçi ürünlerini insan, çevre ve tasarım unsurlarını gözeterek hayata geçirme tutkusuna dayanmaktadır. Uygulamaya koyduğu “Entegre Yönetim Sistemi Politikası” çerçevesinde çevre ve insan sağlığını riske etmeyecek hammadde kullanımını, atıkları azaltmayı ve geri dönüşüm oranını arttırmayı kendine ilke edinmiştir. Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde sahip olduğu 140.000 m2’ lik tesislerinde faaliyete başladığı günden itibaren üretim teknolojisinde gerçekleştirdiği modernizasyon çalışmaları, çevre dostu altyapısı ve sürdürülebilir çevre politikalarıyla dünya standartlarında üretim gerçekleştirmektedir.

  • Atıkların geri dönüşümü ile yılda 3200 ağacın kesilmesini önleyerek, gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir dünya bırakabilmek amacıyla Konya-Antalya karayolu üzerinde ‘Hatıra Ormanı’ projesi hayata geçirildi.
  • Ambalajlama sisteminde gerçekleştirdiğimiz modernizasyon ile tesisimizde oluşan fire miktarı %70 oranında düşürüldü.
  • Tesisimizde evsel ve ofis kullanımı sonucu oluşan cam (mutfak), kâğıt (ofis) ve metal atıkları düzenli olarak depolanmakta ve geri dönüşüm tesislerine ücretsiz olarak teslim edilmektedir.
  • Üretimde FSC (Orman Yönetim Konseyi) belgeli hammadde kullanılmaktadır.
  • Fabrikamızda üretimden kaynaklanan odun talaşlarının, buhar kazanında yakılması yöntemi ile tesis enerjisi elde edilmektedir. Söz konusu organik atıkların yakılması işlemi sonucunda atmosfere verilen baca gazı ve toz emisyonlarının düzenli olarak ölçümleri yapılmakta ve elde edilen değerler Çevre Mevzuatı (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği) kapsamında belirtilen standartların yanı sıra dünya standartlarında belirtilen sınır değerlerinin bile altında kalmaktadır.
  • Günümüz sanayisinin karbon ayak izini azaltma konusunda yapmakta olduğu iyileştirme çalışmalarından “biyokütle/organik atıkların yakılmasına dönüş” yıllardır yapılmakta ve aynı zamanda atıklardan enerji elde edilmesi konusunda geri kazanım işlemleri gerçekleştirilmektedir.
  • 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin En Temiz Sanayi Tesisi’ yarışmasında ‘Konya İl Birincisi’ seçilmiştir.
  • Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul’u yakından takip etmekte, yenilikleri iş akışına entegre etmek için canla başla çalışmaktadır.

Üretimde benimsediği sürdürülebilir yaklaşım doğrultusunda insan sağlığını koruyan, yaşam kalitesini iyileştiren ve kullanıcıya iç mekân hava kalitesi yüksek ortamlar sunabilmek için, 2014 yılında, Türkiye’de GREENGUARD Gold sertifikası almaya hak kazanan ilk ofis mobilya üreticisi unvanını elde etmiştir. Bürotime, LEED ve BREEAM gibi yeşil bina sertifikaları talep eden kuruluşların ilk tercihi olurken, doğal kaynakların verimliliğine odaklanarak sürdürülebilirlik farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir.

Bürotime, genç yeteneklere ilham veren ve kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını destekleyen insan kaynakları politikalarıyla da sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olacağına inanmaktadır. Bürotime, geçtiğimiz yıllarda kadın istihdamını arttırabilmek adına İŞKUR ile ortaklaşa bir çalışma yürüterek valilikten yardım alan, sığınma evlerinde kalan, eşinden ayrılarak çocuklarına yalnız başına bakmakla yükümlü olan ihtiyaç sahibi 10 kadına, 39 gün boyunca üretim tesislerinde mobilya döşemeciliği kursu verdi. Mesleki eğitim sertifikalarını almaya hak kazanan kadınlar, Bürotime mobilya üretim departmanında çalışmaya başladı.

Üniversite - sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik projelerde de etkin rol almaya devam eden Bürotime, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile ortaklaşa yürüttüğü “İş Yeri Eğitimi” (Intern Mühendislik) programı ile genç mühendis adaylarının iş hayatına ve sanayiye adaptasyon sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Bürotime, sürdürülebilirlik ile bağlantılı stratejilerini hayata geçirebilmek ve uzun süre devam ettirebilmek için tüm operasyon ve iş süreçlerini bu doğrultuda yapılandıracak ve farkındalığı arttırmak için alacağı aksiyonlardan elde edilen kazanımları ölçümleyip değerlendirecektir.