Bürotime

Bürotime, 1994 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 6.500 m²’lik bir alan üzerine konumlanan Tosunoğulları Mobilya A.Ş. çatısı altında kurulmuştur.

Mobilya sektöründe yıllarca sürecek ve ödüllerle taçlandırılacak bir serüvene atılma gayesiyle kurumsallaşma sürecine girilmiş ve 2000 yılında Bürotime markası doğmuştur. Artan taleplere cevap verebilmek amacıyla geldiği noktada, kurulduğu bölgede 140.000 m²’lik üretim tesislerinde faaliyet gösteren Bürotime, 2002 yılında ilk yurt dışı satışını gerçekleştirerek bugün yurt içi ve yurt dışı pazarda toplam 50 ülke ve 150 satış noktası olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaktadır.

İş ve yaşam dengesinin sürdürülebilir düşünce üzerinden ilerlediği fikrine inanan Bürotime, ofislerdeki çeşitli kullanım senaryolarını göz önünde bulundurarak; tasarım stratejisini insan odaklı, yaşam kalitesini arttıran ve ekosistemi koruyan ürün alternatifleri çerçevesinde kurgulayarak yola çıkmıştır. Benimsediği özgün iş modeli doğrultusunda bayilik sistemi olarak geliştirdiği satış kanallarını, konsept mağazalara dönüştürerek “ulusal marka” olma yolunda önemli bir adım atmış ve 2008 yılında dünyanın devlet destekli ilk ve en kapsamlı marka geliştirme programı, TURQUALITY sürecine dahil olmuştur.

Her yıl bulunduğu ülkelerdeki pazar payını ve üretim kapasitesini arttırarak yerel ekonominin gelişimine katkı sağlayan lider üretici, uluslararası sertifikasyonlara özel önem vermekte ve gelişmiş ülke pazarlarında ürünler için temel koşulun istenilen kalite ve standartlara uygunluğu olduğu bilincini taşımaktadır. Bu gereksinimden hareketle kullanıcıya iç mekân hava kalitesi yüksek ortamlar sunabilmek için, 2014 yılında GREENGUARD Çevre Enstitüsü’ne başvurarak sertifika sürecine dâhil olmuş ve Türkiye’de koltuk ve mobilya ürün grubunda GREENGUARD Gold sertifikası almaya hak kazanan ilk ofis mobilya üreticisi unvanını elde etmiştir. Bu sayede LEED ve BREEAM gibi dünyada tanınırlığı ve bilinirliği en yüksek yeşil bina sertifikaları talep eden kuruluşların ilk tercihi olurken, doğal kaynakların verimliliğine odaklanarak sürdürülebilirlik farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir.

Değişen ofis kavramının geleceğin trendleri ve akıllı teknolojileri ekseninde ne kadar evrilse de insan hayatının bir köşesinde hep var olacağına inanan lider üretici, karşılıklı iletişim ve paylaşım gibi değerlerin çalışanların bir aradayken daha etkili hissedilebileceği duygusunu taşımaktadır. Bürotime için asıl önemli olan, geliştirdiği ürünler ve sunduğu hizmetin insanlığa ve çevreye bir katma değer olarak yansımasıdır.

Kurumsal Değerler

Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir tasarım

Bürotime; yenilikçi ürünlerini insan, çevre ve tasarım unsurlarını gözeterek hayata geçirirken çalışanları, çözüm ortakları ve bayileri ile birlikte sürdürülebilirlik anlayışını perçinleyen, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak müşterilerinin memnuniyetini sağlamaktadır.

Global marka olma hedefine ulaşma yolunda üretim süreçlerinde gerçekleştirilen tüm uygulamalarda inovasyon ve AR-GE kavramlarını odağına alan lider üretici, sektöre yön veren ödüllü tasarımlarla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda söz sahibi olmayı amaçlamaktadır.

Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik uygulamaları kadar genç yeteneklere ilham veren ve kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını destekleyen insan kaynakları politikalarıyla da sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olacağına inanmaktadır.

Çalışanların güvenlik, aidiyet, ekip ruhu, birlik olma hissi ve bir amaç uğruna değer üretmek gibi bazı temel ihtiyaçları olduğu bilincinden yola çıkarak, bir çalışma ortamının tüm bu gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde tasarlanması gerekliliğiyle hareket etmekte; ofis tasarımlarında mekânsal olarak kalite ve işlevselliği arttırarak çalışanların performans düzeyini ve üretkenliklerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Özgün İş Modeli

Küresel marka olmak için yenilikçi iş modelleri ve stratejilerini yakından takip ederek bünyesinde içselleştiren Bürotime, sektörde geliştirdiği özgün iş modeli sayesinde dünya çapında yaygın bayi ağı ve konsept mağaza destekleriyle bölgesel kalkınma ve istihdamı artırmaya yardımcı olmaktadır. Bürotime Akademi bünyesinde verdiği eğitimlerle yeni ürün ve sektör trendlerini çalışanlarına aktarırken, pazar hakkında bilgi sahibi olmalarını da sağlamaktadır.

Açık Fikirlilik

İnsana insan gözüyle bakıyor, farklılıklara saygı duyuyor; ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmıyoruz.

Fark Yaratmak

Bürotime için fark yaratmak; tasarım sürecinden üretime, sevkiyattan satış sonrası desteğe kadar her aşamaya yayılmış, yaşayan ve sürekli olarak güncellenen bir değerdir.

Tevazu İle İddialı Olmak

Tutarlılık ve şeffaflık ilkesinin bir uzantısı olarak, büyük vaatler vermek yerine söylediklerini hayata geçirmeye çalışan Bürotime’ın iddiası, sözünde durmasının verdiği özgüvenden kaynaklanmaktadır.

Tarihçe

2000

Kurumsallaşma adına önemli bir adım atılarak 2000 yılında “Bürotime” markası doğdu.

2002

Geliştirdiği ürünlerin ilk yurt dışı satışı gerçekleştirilerek, yeni açılım ve fırsatlar yakalayabileceği ülkelerde yayılma ve satış kanalları geliştirilmeye başlandı.

2003

Artan taleplere cevap verebilmek adına, kurulduğu bölgede 75.000 m² kapalı, toplam 140.000 m²’lik bir alandan oluşan yeni üretim tesislerinde faaliyete başladı.

2007

Yatırım ve büyüme hedeflerini benimsedikleri özgün iş modeli doğrultusunda geliştiren Bürotime, kurguladığı bayilik sistemiyle satış kanallarını, konsept mağazalara dönüştürerek Türkiye genelinde 70 bayiye ulaştı.

2008

Dünyanın devlet destekli ilk ve en kapsamlı marka geliştirme programı, TURQUALITY sürecine dâhil edilerek, “ulusal marka” olması yönünde teşvik edildi.

2010

Yurt içi ve yurt dışı satış kanallarında yer alan personelin teknik yetkinliklerini arttırmak, satış hedeflerini yükseltmek ve ürün gamı yetkinliğinin tüketiciye doğru aktarılmasını sağlamak amacıyla “Bürotime Akademi” kuruldu.

2012

Bürotime kurumsal logosu yenilendi. Lokomotif ürün olarak öne çıkan Stripe, Design Turkey Yarışması’nda - İyi Tasarım Ödülü’ne (Good Design Award) layık görüldü.

2013

Genel Müdürlük, İstanbul’a taşındı. Pazarlama ve satış ekibi organizasyonu büyütüldü. Saraybosna’da ilk franchise açılışı gerçekleştirildi.

2014

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye’nin En Temiz Sanayi Tesisi" yarışmasında ‘Konya İl Birincisi’ seçildi. Gürcistan Franchise mağazası açıldı. Koltuk ürün grubunda GREENGUARD Gold sertifikası almaya hak kazanan ilk ofis mobilya üreticisi unvanını elde etti.

2015

Ankara Bölge Müdürlüğü kuruldu. Kazakistan ve Mısır franchise mağazaları hizmete girdi.

2016

Ürdün ve Irak franchise mağazaları açıldı. Koltuk ürün grubundan sonra mobilya ürün grubunda da GREENGUARD Gold sertifikası almaya hak kazanıldı. “Note” ve “Stay “isimli ürünleriyle Design Turkey Yarışması’nda - İyi Tasarım Ödülleri’ne (Good Design Award) layık görüldü.

2017

Kurumsal web sitesi ve logosu yenilendi. Almanya, Makedonya ve Kenya franchise mağazaları açıldı. “Note” isimli ürün, dünyanın en çok rağbet gören kalite simgelerinden biri olan “ Red Dot 2017: Ofis Tasarımı” ödülünün sahibi olarak uluslararası arenadaki başarısını perçinledi.