Bürotime'lı olmak


 Çalışanlarımızın yetkinlik ve potansiyellerini doğru şekillerde kullanabilmek ve verimliliklerini arttırmak için, Performans Yönetim Sistemi doğrultusunda, tüm başarılı çalışanlarımıza yatay / dikey kariyer fırsatı sağlayarak motive ediyoruz.

 Düzenli olarak yaptığımız bilgilendirme, değerlendirme, danışma amaçlı toplantılar ile yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendiriyor, çalışanlara karar alma ve uygulama yetkisi vererek verimliliklerini arttırmanın yanı sıra şirkete olan aidiyet duygusunu arttırmış oluyoruz.

 Bunların yanı sıra 2010 yılında kurduğumuz Bürotime Akademi ile çalışanlarımızı ve bayilerimizi sürekli eğitiyoruz. Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin Yönetici Geliştirme Merkezleri KÜMPEM ve EDU tarafından ortak yürütülmekte olan ve bu üniversiteler bünyesindeki “Executive MBA” yüksek lisans programları baz alınarak hazırlanmış TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programlarına çalışanlarımızın katılmasını sağlayarak kişisel gelişimlerinin ve verimliliklerinin arttırılmasını sağlıyoruz. 

 Yönetici geliştirme programları ve çeşitli eğitim imkanları bize,  kurum kültürüne sahip, aidiyet duygusu yüksek, kolay ve etkili iletişim kurabilen, yönetim becerileri gelişmiş, organizasyon ve koordinasyon kabiliyeti yüksek, iyi bir koç, iyi bir yönetici ve yönetici adaylarına sahip olmamızı sağlıyor.

Başa dön